FORTE Temettü Kararını Değiştirdi

Paylaş

Dün temettü dağıtma kararını açıklayan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayii (FORTE), bugün temettü kararında değişiklik yaptı.

Forte Bilgi İletişim’den KAP’a gönderilen güncellemede temettü kararında revize yapıldığı kaydedildi. 11 Aralık 2024 tarihinde temettü ödeyecek FORTE, tarihte bir değişiklik yapmadığını duyururken ödenecek net ve brüt temettü fiyatlarında düzeltme yapıldı.

FORTE dün, 0,1197426 lira brüt, 0,1077683 net temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Yapılan değişiklikte ise fiyatların 0,1127683 lira brüt temettü ödeneceği, vergiler düşüldükten sonra yatırımcı hesabına hisse başına 0,1014914 lira yatırılacağı açıklandı.

Forte’den yapılan KAP bildirimi şu şekilde oldu;

FORTE KAP Haberi

Kar Payı Dağıtım tablosu Açıklamaları

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK’nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

– SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK’nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri”, “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 8.445.008,00 -Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu,

– Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde (Dönem Karını da içerecek şekilde) 12.301.423,37 -Türk Lirası geçmiş yıllar karı ortaya çıktığı,

SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak Konsolide Finansal Tablolara göre oluşan 8.445.008,00.- TL.sı karın tamamının dağıtılmasına,

Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 8.445.008,00 TL.sı net dönem karından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin %5’i kadar 422.250,40 TL olarak ayrılmasına,

Kalan 8.022.757,60.-TL “Net Dağıtılabilir Dönem Kârından” ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından Genel Kanuni Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 3.350.000.- TL tutarında “ortaklara birinci kâr payı” ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 467.275,76.-TL’lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan brüt 7.555.481,84 TL .sı karın tamamının dağıtılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun (“SPK”)’nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 8.022.757,60.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı” tutarından TTK’nun 519’ncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 467.275,76 -TL tutarında ilave “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlanıldığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle “Çıkarılmış Sermayenin” brüt 0,1127684’ü (Net 0,1014915) olmak üzere , toplam 7.555.481,84.-TL (brüt) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması, böylelikle karın tamamının dağıtılacağına,

Ortaklarımıza dağıtılacak 7.555.481,84.-TL, Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 0,94,18 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,1014915 TL, temettü oranının net % 10,15) olarak tespit edilmesine,

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

TGB Bölgesinde elde edilen kazançlar vergiden istisna olup, faydalanılan TGB istisnasının %3 oranın fon ayırma yükümlülüğü sebebi ile 28.712,57 TL.sı’nin Vergi Usul Kanunu’na göre muhasebe kayıtlarında özel fonlar hesabına alınmasına,

Temettü bedellerinin 11/12/2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, Kar dağıtım teklifimizin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

100.000 $
Sanal Parayla
ÜCRETSİZ FOREX EĞİTİMİ

2024 yılı 2. Çeyrek K/Z Oranı: %26 / %74

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 
Çekince Notu: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan forex.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Benzer Haberler

Doğalgaz

Teknik Analiz: Doğal gaz CFD’sinde satış baskısı devam ediyor. Yukarı yönlü tepki hareketinde 2,13 seviyesi önemli...

European stock market index DAX (ticker DAX) on blue financial background from numbers, graphs, pillars, candles, bars. Trend Up and Down, Flat. 3D illustration. Stock market concept

Teknik Analiz: : DAX CFD’si güçlü direnç bölgesinin aşılamamasıyla satışların hızlandığını söyleyebiliriz. Olası tepki alımında 18818...

Nasdaq

Teknik Analiz: Nasdaq CFD’sinde zirve seviyesi olan 20982 seviyesinden gelen kar realizasyonlarını izlemekteyiz. Yükselen kanalın alt...

Dow Jones

Teknik Analiz: Dow Jones CFD’si yükseliş ivmesini koruyor. Daha önce deneyip aşamadığı güçlü direnç bölgesini aştı....

S&P

Teknik Analiz: S&P Endeksinde güçlenen yükseliş hareketinin ardından gelen kar realizasyonları izliyoruz. 22 günlük hareketli ortalaması...

Vestel VESTL

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (VESTL) mevcut iş birliğinin kapsamının genişletilmesine dair bir açıklama yayınladı....

Web sitemiz çerezleri kullanarak deneyiminizi kişiselleştirir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası'nı okuyun.
FOREX NEDİR?
ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIN

2024 yılı 2. Çeyrek K/Z Oranı: %26 / %74