GİZLİLİK POLİTİKASI

I. GİRİŞ

Bu metin https://forex.com.tr web sitesini kullanacak olan kullanıcı/kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan Kullanım Koşulları” ve Gizlilik Politikası”nın neler olduğunu açıklamaktadır. 

Aşağıdaki tanımlar https://forex.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir. 

Buna göre; 

Web Sitesi: forex.com.tryi,

FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, 

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini sitede yer alan iletişim formlarının/e-posta adreslerinin talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile veren veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri, 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Politika: Gizlilik Politikası’nı,

Site: https://forex.com.tr adresi olarak tanımlanan web sitesini,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,

6563 Sayılı Kanun: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

II. KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar işbu Siteyi ziyaret ederken; web sitesinde yer alan ister https://forex.com.tr adresine isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin Gizlilik Politikası ile Çerez Politikası’nı okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan https://forex.com.tr   hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin https://forex.com.tr/ tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir. 

Kullanıcı veya kullanıcılar https://forex.com.tr/ logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten https://forex.com.tr olarak hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir. 

Kullanıcı veya kullanıcılar forex.com.tr’nin Web Sitesi Kullanım Koşulları veya Gizlilik Politikası”nı tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

III. GİZLİLİK POLİTİKASI

Websitemizde  reklam ve iletilerimizde kullandığımız çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmekteyiz:

Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Web sitesinin denetim ve güvenliği için gerekli görülen çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Web sitesinin kullanımını kolaylaştırmak veya bunları kullanıcılarımız için özelleştirmek amacıyla gerekli çerezleri kullanabiliriz. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

Performansa Yönelik Kullanımlar: Web sitesine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da gerekli çerezleri kullanabiliriz. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak; kullanıcıların internet sitelerimizi, nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.

Reklam Amaçlı Kullanımlar: forex.com.tr internet sitesi, üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

IV. ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME

İşbu Gizlilik Politikası” https://forex.com.tr/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

 • Gizlilik Politikası’nın Amacı

İşbu Gizlilik Politikası”;

 1.  (https://forex.com.tr/)’nin ne tür kişisel veriler topladığını, 
 2. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, 
 3. https://forex.com.tr’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, 
 4. https://forex.com.tr/ işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, 
 5. Elektronik ticari ileti almak konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. 
 • Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

forex.com.tr kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, , cep telefonu numarası, e-posta, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı’yı doğrudan veya dolaylı olarak tanımaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep edilmektedir. Bu kişisel veriler https://forex.com.tr web sitesi aracılığıyla gerçekleştireceğiniz işlemlerde açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik Politikası” ve iletişim izni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu Gizlilik Politikası”nda kişisel verileriniz” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak; adınız, soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranızı içerir. Ayrıca; IP adresi ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilir.

 • Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Kurumsal web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler; web sitemizi her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir. 

 • Çerezler 

Çerezler; ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler; bir web sitesini ilk ziyaretiz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise; kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

forex.com.tr tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır: 

 • Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek,
 • Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak,
 • Web sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak,
 • Web sitesi kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek,
 • Reklamlar yayınlamak ve geliştirmek, 
 • Web sitesinin ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak. 
 • Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri
 • Gerekli Çerezler

En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Web sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkân tanımaya yardımcı olurlar. 

 • Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcılara işlevsellik sağlamak adına vardırlar. forex.com.tr bu çerezleri, kullanıcıların veya web sitesi üyelerinin web sitemize göstermiş olduğu ilgiyi kişiselleştirerek, ilgi göstermiş olduğunuz ürün ve hizmetleri hatırlamamızı ve bu sayede kullanıcılara, daha işlevsel bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

 • Analitik Çerezler 

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanılmaktadır. Analitik çerezler; kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını ve sitemizde nelerin çalışıp, nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve kullanıcılar için ilgi çekici olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız tıklama sayısı, fare hareketleriniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır. 

Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr 

 • Ticari Çerezler

Üçüncü parti çerezler ve kendi çerezlerimiz diğer web sitelerinde yer alan reklamları kullanıcılara göstermek için kullanılmaktadır.

 • Çerezler Engellenebilir Mi?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezlerin kontrol edilebilmesi için kullanıcılara çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda; daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak; çerezleri silmeniz ve ileride çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda, özelliklerimizin bir kısmına ulaşamayabilirsiniz. 

Ancak; çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı tanıyamayacağımız veya ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz. 

Çerezlerin kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler tarayıcıya göre değişmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatları aşağıdaki linklerde yer almaktadır. 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=tr_TR 

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

Adobe (plug-in forflashcookies): https://www.adobe.com/tr/privacy/cookies.html 

AOL: https://help.aol.com/articles/clear-cookies-cache-history-and-footprints-in-your-browser 

 • Kullanıcılar Tarafından Paylaşılan Veriler

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, kullanıcılar tarafından paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır. 

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler aşağıda yer almaktadır.

 1. Web sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla kayıt eder (örneğin; ad-soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi,  vb.) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya e-bülten, pazarlama-tanıtım kapsamında bültenler gönderilebilir.
 2. Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. 
 3. Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 
 • Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dâhil olabilir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak, isim, adres, e-posta adresi gibi bilgiler, yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş bilgilerdir.

 • Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla aşağıdaki gibidir: 

 • Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışı 3. taraflar, 
 • Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar,
 • Kişisel verilerin yasal olarak sunulması zorunlu olan yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer 3. kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç duyulması durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

 • Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız 

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla web sitemizde yer alan iletişim formu üzerinden bize başvurabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz ve bu Politikanın 7. Maddesinde belirtilen diğer haklar saklıdır. 

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerinizin korunması web sitemiz için önemli bir konudur. Web sitemiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. 

forex.com.tr kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda bu durumu derhal sizlere ve Kurula bildirilir.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme, 
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
 6. 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda da belirtilen 6698 Sayılı Kanun madde 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı web sitemizde yer alan form aracılığıyla ulaşarak kullanabilirsiniz. 


 • Kişisel Veri Saklama Süresi

Tabi olunan Kanunlar uyarınca kişisel verileriniz ilgili Kanun ve mevzuatların belirlediği süre boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızca veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri web sitemizde yer alan form aracılığıyla ulaşarak yapabilirsiniz. 

 •  Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun madde 7/1e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. 

Söz konusu açık rızanızı geri almak için web sitemizde yer alan form üzerinden ulaşarak bu yöndeki talebinizi belirten e-posta gönderebilirsiniz. 

 •  Başvuru 

Bu metinde belirtilen olası başvurularınızın kabul edilebilmesi için web sitemizde yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. 

 • Politika’da Yapılacak Değişiklikler

forex.com.tr, bu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler; revize edilmiş yeni Gizlilik Politikası’nın web sitemizde yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. 

İletişim

[gravityform id="2" title="false" description="false" ajax="true"]
Web sitemiz çerezleri kullanarak deneyiminizi kişiselleştirir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası'nı okuyun.
FOREX NEDİR?
ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIN

2024 yılı 1. Çeyrek K/Z Oranı: %38 / %62