Forex logo sayfa yükleme animasyonu

Gen İlaç (GENIL) Hisseleri Neden Düşüyor?

Paylaş

Borsa İstanbul’un yükseliş rekoru kırdığı geçtiğimiz cuma günü (5 Nisan) Gen İlaç hisselerin düşüş göstermesi dikkatleri üzerine çekti. Borsa istanbul’un son zamanlardaki volatil hisse senetlerinden Gen İlaç ise borsanın seyrinin aksine düşüş yaşadı.

20 Mart tarihinde gördüğü en yüksek fiyat seviyesi olan 80,50 liraya kadar yükselen Gen İlaç, son 12 ay içinde en düşük fiyat seviyesi olan 35,94 lirayı 21 Haziran 2023’te görmüştü. Gen İlaç’ın 26 Aralık 2023’te düştüğü 42,78 lira fiyat seviyesinden itibaren yaşadığı bir yükseliş trendi 60 iş gününde yaklaşık olarak yüzde 98 getiri sağlamıştı.

Borsa istanbul’un yükseliş rekoru kırdığı dönemde fiyatlarının düşüşte olması dikkatleri çekti. GENIL hisseleri 13 iş gününde yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti.

GENIL Hisseleri Neden Düşüyor?

Gen İlaç hisse senetlerindeki düşüşün sebebi cuma günü anlaşıldı. Gen İlaç’ın 2023 yılı konsolide net dönem karı 454 milyon 582 bin 207 lira olarak açıklandı. 2022 yılına ait konsolide net dönem karı ise 639 milyon 952 bin 48 lira olarak kayıtlara geçmişti.

GENIL ayrıca 2024 yılı içinde elde edilen kardan temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Temettü ödeyeceğini açıklaması bir şirketin güvenli liman olduğu konusunda intiba uyandırır. 5 Ağustos 2021’de halka arz olarak borsaya giren Gen İlaç, Borsa’nın yeni şirketlerinden biri olarak kabul edilebilir.

Bu durumlar karşısında hisse senedinin olumlu etkileneceği düşünülürken, şirketin duran varlıklarında bir anomali olduğu haberi gündeme düştü.

5 Buçuk Milyar Liralık Fark

Para Medya’nın aktardığına göre, Gen İlaç’ın duran varlıklarında ortaya çıkan uyuşmazlığın bedeli 5 buçuk milyar lira tutarında olduğu aktarıldı. Bu tutarsızlığın şirket hisselerinde olumlu bir etki yaratmış olabileceği değerlendiriliyor.

4 Nisan tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan 2024-18 sayılı bültende Gen İlaç hakkında olumsuz olan bu haber yer buldu.

Bültende şu ifadelere yer verildi;

Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları
a) Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket)’nin, sahip olduğu ilaç ruhsatlarını aktif bir piyasası olmamasına rağmen 30.09.2023 dönemi ara finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile değerleyerek raporlamış olmasının, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının 75 ve 78 inci paragraflarına aykırılık teşkil ettiği tespiti nedeniyle;
a) Şirket’in, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ile TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standartları hükümlerine uygun olarak 30.09.2023 dönemi finansal tablosunu gerekli düzeltilmeleri yaparak en geç bir ay içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda tekrar kamuya duyurması ve 31.12.2023 tarihli yıllık finansal tablosunu da TMS 38 Standardının 75 ve 78 inci paragraflarına uygun olarak hazırlaması ile dipnotlarda konuya ilişkin açıklama yapması gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine,
b) 30.09.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablonun hatalı olarak hazırlanmasından dolayı mağdur olduğunu değerlendiren yatırımcıların, yasal koşullar oluştuğu takdirde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

İlgili SPK Bülteni için tıklayınız.

Deniz Yatırım Olumsuz Görüş Bildirdi

Deniz Yatırım’ın 5 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı Günlük BIST Bülteni’nde de konuya yer verildi. Deniz Yatırım GENIL için olumsuz bir görüş bildirdi.

04.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2024-18 sayılı bültende Şirket’in 30.09.2023 tarihli konsolide finansal raporlarında yer alan maddi olmayan duran varlıkların DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“Deloitte”) tarafından hazırlanan değerleme raporuna dayanılarak hazırlanan finansal raporların TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının 75 ve 78 inci paragraflarına aykırılık teşkil ettiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. Söz konusu değerleme işlemi ilaç ruhsatlarımızın gerçeğe uygun değerini hem yatırımcılara yansıtmak hem de finansal raporların gerçeğe daha uygun çıkmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ancak, TFRS/UFRS 13 standardında tanımlanan gerçeğe uygun değer yaklaşımı esas alınarak hazırlanan değerleme raporunun TMS 38 kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle, en kısa sürede kamuya açıklanacak olan yıllık finansal raporlarının Maddi Olmayan Duran Varlıklar üzerindeki değerleme etkisi arındırılacak ve önceki
değerler TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardındaki Esaslara göre muhasebeleştirilecektir.
30.09.2023 tarihli finansal tablolarında da gereken düzeltmeler en kısa sürede yapılacak ve kamuoyuna tekrar sunulacaktır. Söz konusu değişiklik sonucunda Şirket’in karlılık rakamlarında herhangi bir etki öngörülmemekte olup, yalnızca özkaynaklar altında yer alan maddi olmayan duran varlıklar kaleminde değişiklik olacağı değerlendirilmektedir.

Deniz Yatırım uzmanlarının konu hakkındaki değerlendirmesi şöyle oldu;

Düşüncemiz: İlgili haberin sadece maddi olmayan duran varlık tarafında olması ve özkaynaklarda azalışa neden olacak olması değerlememizdeki değişimi sınırlı tutuyor. Şirket bilançosunun yakın tarihte açıklanacak olması dolayısıyla söz konusu rakamları ve değerlememizi 2023 finansalları sonucuna göre revize edeceğiz. İlgili haberi yatırımcı algısı üzerinde oluşturacağı algı nedeniyle GENIL için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

GENIL’den Açıklama

Gen İlaç KAP’a bu sabah yaptığı bildirimde durum hakkında bir açıklama yaptı. GENIL’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

04.04.2024 tarih ve 2024/18 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde şirketimiz hakkında yapılan duyuru ile alakalı açıklamamızdır.
Şirketimizin Özkaynaklarında Maddi Olmayan Duran Varlıklar kaleminde yer alan ilaç ruhsatlarının yeniden değerlemeye tabi tutulmasına ilişkin olarak, değerleme çalışmalarının tamamlanmasını takiben şirketimizin aktifinde yer alan ilaç ruhsatlarının değerleme raporu şirketimiz tarafından 09.08.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1182733)
İlerleyen süreçte, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardındaki yeniden değerlemeye ilişkin hükümler incelenerek şirketimizin aktifinde yer alan ilaç ruhsatlarının değerleme raporu neticesinde elde edilen değerlerinin finansal raporlarımıza işlenmesine karar verilmiştir. Bunu takip eden ilk finansal rapor olan 30.09.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarımızda maddi olmayan duran varlıklar kalemi gerçeğe uygun değerle kayıt altına alınarak muhasebeleştirilmiştir.
Sonrasında bağımsız denetim firmamız olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yaptığımız görüşmede söz konusu kalemin gerçeğe uygun değeriyle 31.12.2023 tarihli finansal raporlarda yer almasına yönelik tereddüt ortaya çıkmış, bunun üzerine 27.12.2023 tarihinde yazılı bir şekilde şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na söz konusu işlemin uygunluğu hakkında bilgi ve görüş talebinde bulunulmuştur.
Şirketimizin görüş talebine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından inceleme yapılarak 04.04.2024 tarih ve 2024/18 sayılı bültende konu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşü açıklanmıştır. SPK tarafından yapılan açıklama şirketimizin yaptığı görüş talebine yönelik cevabi nitelikte bir açıklamadır.
İlaç ruhsatları alınıp satılabilen ve kendine has kıymetleri olan ve ilaç sektöründe alım satıma konu edilebilen varlıklardır. Bu nedenle, şirketimiz de kendine has kıymeti olan ilaç ruhsatlarının yatırımcılarımıza gerçeğe uygun değerle sunulması amacıyla 30.09.2023 tarihli finansal raporlarında maddi olmayan duran varlıklarını, uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanan değerleme raporuna istinaden gerçeğe uygun değeriyle sunmuştur.
Şirketimiz tarafından 27.12.2023 tarihinde yapılan başvuru sonucu çıkan sonuç üzerine ise, 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.04.2024 tarih ve 2024/18 sayılı bültende öngördüğü şekilde hazırlanmış olup, 06.04.2024 tarihinde yayınlanan 31.12.2023 tarihli finansal raporlarımızda Maddi Olmayan Duran Varlıklar kalemi belirtilen şekliyle kamuya açıklanmıştır. 31.12.2023 tarihli finansal raporlarımız bağımsız denetimden geçmiş raporlar olup, kamuya açıklanan bu raporlarda ilaç ruhsatlarının değerine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıklanan finansal raporlar SPK’nın belirttiği şekilde hazırlanmış olup, bu tablolarda herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır, bu raporlar 04.04.2024 tarihinde SPK’nın kamuya açıkladığı görüşüne göre hazırlanan nihai finansal raporlardır.
Şirketimizin söz konusu kalemi yeniden değerleme işlemine tabi tutmasının tek gerekçesi bilançomuzun yatırımcılarımıza gerçeğe en uygun şekilde yansıtılması olup, sonrasında da soru işaretlerini gidermek ve ortada bir hata varsa düzeltmek maksadıyla şirketimiz resmi kurumlara en hızlı şekilde başvurmuştur.
Bundan sonraki süreçte de yatırımcılarımıza finansal ve operasyonel bilgileri en doğru ve şeffaf şekilde yansıtmak amacıyla gereken adımlar atılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

100.000 $
Sanal Parayla
FOREX'İ HEMEN DENE

2024 yılı 1. Çeyrek K/Z Oranı: %38 / %62

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 
Çekince Notu: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan forex.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Benzer Haberler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle pirinç fiyatları 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, küresel pirinç...

DolarTL ılımlı pozitif

ABD ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde büyüme hızında yavaşlama belirtileri sergiledi. Gayri safi yurt içi hasıla...

Euro Bölgesi PMI verileri beklentinin üzerinde geldi

Nisan ayında Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri karşıladı....

2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. 15-24 yaş...

Altında 1700$ sınırında

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yükseldi....

Platine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların araştırdığı konular arasında, platin yatırımın nasıl yapılacağından, bu yatırımların nereden yapılacağına...

Web sitemiz çerezleri kullanarak deneyiminizi kişiselleştirir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası'nı okuyun.
FOREX NEDİR?
ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIN

2024 yılı 1. Çeyrek K/Z Oranı: %38 / %62